Kumpulan Halaman Bahasa BANJAR
Untuk bergabung halaman ini silahkan klik disiniPas rahatan Bupati bapidatu ma anduh-anduh, bakampanyi supaya tapilih pulang :
Tarimakasih pian2 barataan nang sudah mamilih ulun jadi Bupati, lihat wahini kaadaan banua kita tarcinta ini, barasih, makmur wan sihat. Cah, nyapanya pang, pandir ha,tu tabing2 rumbihan marga kada biris,hutan2 habis ditabangi jr Abul nang duduk dibarisan muka. Hai, saudaraku nang tarhurmat, amun aku kada biris, napa nang pian ulah dami kabaikan banua kita salawas ini jr Bupati mangawai Abul. Kabaikan nang sudah kuulah salawas ini yaitu kada umpat mamilih andika waktu Pilkada samalam, makinnya ai mun kaina jr Abul sambil bukah, takutan jua kalu dipangkungi pangawal Bupati.(BB02)
Bubuhan halabiu vs Nagara
Bubuhan halabiu ni kalahnya wan bubuhan nagara haja sakalinya, suah urang nagara nukar salawar tapung wan urang halabiu."Barapa salawar tu sakudi nya paman?"."Mun sakudi 300rb". jr urang halabiu."Ulun hg kd mnawar, tagal minta talinya salusin kwlah?"."Nah 2 lusin ku bari'i"."Trmksh lah"jar urg nagara smbl bajauh."Salawarnya pang brp kudi?"jr urg halabiu."Mksd ulun kd manawar tu, kd manukari,ulun mnt talinya haja,jr urg nagara".(BB19)

Kada kawa bulik

Kai lacuk manangis magaraung dipinggr jlan smbil manapak napak kapala. Pas Adul lwat, jd jar adul : "Kai knpa pian manangis? ",Unda baisi bini dirmh,langkar,anum,pandai bamasak,jr kai lacuk ,trus jr adul,kanapa pian manangis??jd jar Kai lacuk,"unda kada ingat jalan bulik"(BB20)

(Alabio jd tukang catat)

Zaman Bahari Bubuhan Kal-sel parang malawan Walanda maulah taktik,urg kandangan bagian Bakalahi,Urg amuntai bag.stratigi,urg bakumpai bag.Partahanan,tanjung bag kasihatan,Barabai bag lugisitik,gambut bag parsanjataan,trus jar urang kandangan,kalu bubuhan nya pang alabio bagian apa???trus jr urg alabio,kami bagian tukang catat(sakatari...s)..

(pambakal)


(cek,nduy,king as)

Anak2 siapa nang kw bhitung,jr ibu guru manakuni muridnya utuh(anak Hadran):Ulun BU...Ibu guru:Bujurlah ikam bisa bahitung tuh?, Utuh:inggih bu'ae,ulun dilajari abah ibu guru:cuba pang,imbah 3 brapa tuh ...


Utuh: 4

ibu guru:Bagus,imbah 6 pang tuh...

utuh: 7

ibu guru:imbah 9 pang..

utuh:10

ibu guru:Nah harattt...abah ikamkah nang malajari Tuh,imbah 10 pang tuh...

utuh:cek nduy king imbah tu hanyar As bu'ae,

(BB15)


(Makan Rambutan)

Bandi bakisah wan Ambri:Basusubuhan tuhuk aku makan rambutan. Barapa bigi?jr Ambri.Sabigi,dibari urang ti jr Bandi.Ubuuyy,sabigi maka tuhuk lahai?jr Ambri.Inya masam!jr Bandi.(BB02)


(Batakun wan maling)

Utuh ka ktr POLISI mndtgi maling

UTUH:maaf pak,ulun hndak btamu wan maling

POL:maaf kd kw(pulisi gair luku utuh mmukuli ka maling)

UTUH:tulung ulun,ada nang handak dtakuni wan simaling

POL:tp jngan macam2lah!

...UTUH:inggih pak ai.Pas dtamukan wan malingnya.

UTUH:unda hndak btakun kypa nywa msk lwat lalungkang,smpai

bini unda kd tahu,Jd isuk unda liwat situ jua,biar kd ktahu

an,mun hndak ka wdh si enor(BB06)


(Kupiah tabanam)

Tumbur urg skampungan,mandangar utuh kana numur 4 angka,maka siutuh ni urgnya bujur harus,wan kd sing duitan,rumah gin dijajak rabah,balinggang utuh,asal bdapat wan urg,kurihing siutuh,buang sndal ikam tuh,buang utuh,baju ikam tuh,buang utuh,banam kupiah ikm tuh,banam utuh,imbah mbanam,lgs taduduk,pucat muha si utuh,jd jr urg,knp tuh?anu...kupunnya tasalip dikupiah..(NDg)


(Wayang banjar):

alaria napakarsani sapa waruh sapa tambuk

kula bajanang bupati hanuman pancasuna,allaria,Bima kalah

bakalahi,dbunuh awan Arjuna,dbunuh awan Arjuna!"SAKALINYA!!

ada urang nang manuntun kd ktuju bila Bima tu kalah,dikacak

nya ampun si DALANG:"manangakan kada Bima, bila kada kujuhu

t matan bwh!"jar panuntun...lalu ai jar dalang:"Allaria...m

un dikacak nintu,ARJUNA NANG KALAH,alaria arjuna mati (BB05/BB02)

(Insiyur hamni)

Hamni baubat gigi di puskismas.Limbah manulis ngaran,baduduk

sing lawasan mahadang dikiau.Parawat babarapa kali mangiau"

INSIYUR HAMNI!,INSIYUR HAMNI!

Hamni badiam haja,krn marasa lain insiyur.Sudah parak tuntun

g,hanyar Hamni batakun.Aku balum dikiau jrnya.Siapa ngaran

pian jr parawat.Irhamni jrnya.Tadi sudah ulun kiau Insinyur

Hamni lu...ku?jr parawat.Aku lain Insinyur,ngaranku Irhamni!

(BB02)

MANUNGGU GUL -- manunggui urang main bal nah....MU wan Chel

sea jar....siapa tahu ada gul parak subuh naya.... "Kira2 p

iiankah nang badahulu gul Su Adul atau ulun," jar Ibas haha

njilum... "timbak-timbak ha, Bas ai," jar Su Adul pina bany

aring.... Kaya apaam dingsanak????? (BB-01)

(kana Bungkam)

Sani masuk karumah dukun.Apa nang diarit jr dukun.Sani manun

juk kamuntung lalu manulis dikartas:Ulun kana bungkam urang

,tumat samalam kada kawa baucap.Ungkar pakakasmu andalakan k

amija sini.Sani manurutai lalu mamacul salawar mangaluarakan

pakakas,baandal dimija.Dukun maambil galang gatah lalu mangat

ik."Aaaaaaaa!" jr Sani.Bagus,ikam sudah kawa baucap "A",isuk

kasini pulanglah supaya kawa baucap "B" jr dukun.(BB02)

(maninggal susu)

Hadran/Hadri ba 2 dangsanak,si uma bjualan hayam dipasar,mngg

antiakan siabah nang lg garing,pas siang td,hadri mnangis,hnd

ak mnyusu,tuhuk siabah mbisa'ai spy ampih mnangis,"Np bah adi

ng mnangis?"Jr Hadran,hndak mnyusu dran ae,jr nang abah,"kd

lws dtg si uma,np nak hadri mnangis?,anu ma ae,hadri hndk man

yusu,pian jua pang salah,mun bjalan tinggal ha SUSU pian tu,j

r Hadran..ihih jr nang abah maiyakan..(BB22)

(kapiwut mbit kai)

Pan,sini pang jr Kai Ibus.Inggih,napa Kai jr Arpan.Aku asa uy

uh sudah,kaina ikam haja nang manarusakan usaha warungku lah.

jaga akan makanan2 jangan sampai buruk,luasi wawarung,duitnya

ada haja,banyak sudah kukumpulakan jr Kai.Inggih kai ai jr A

rpan asa himung.Tapi dimana warungnya,palihat ulun pian sahar

ian aur mahadapi liptup haja jr Arpan pulang.Yaitu am aku

uyuh,ikam haja manarusakan Kapiwurt ngini jr Kai.(BB02)

(tugu munas)

kisah utuh d dlam pasawat,inya ne duduk d apit dua babinian,

aikung urang cina saikung urang japang, dalam hati si utuh

ne dsar razaki himung, bpanderan,.klwasan x basualan,asing2

mambangakan negaranya,nang cina ne maungkayakan sabalah am

punnya baucap"tmbok berlin",nang jpang kda mau kalah maungk

ayakan jua "susunya " gnung fujiyama,tapncing plang si utuh

ne mambka jua si utuh ne sambil baucap "tugu monas".hehe(BB05)

(kacamata kai 5)

Kai Ibus baisi kacamata kaur malima buting.Gasan napa pian ba

isi kacamata kaur banyak banar jr Arpan nang cucu.1 gasan mam

baca Qur'an,1 gasan maniring tipi,1 gasan kamasigit,1 gasan k

awawarung jr Kai.Nang sabuting tupang jr Arpan manunjuk kacam

ata batali bagantung ditawing.Nangitu gasan aku mancarii kalu

ka4 butingan kacamataku hilang marga kadaingat maandak jr Ka

i.(BB02)

Pas di pesawat Imuk kahandakan banar bakamih, tasalah masuk t

oilet gasan bibinian. Tuntung bakamih inya mamicik tumbul WW

(warm water/banyu hangat) gasan babasuh..imbahitu mamicik t

umbul ATR ..harau langsung siup Imuk, imbah ampih siup hanya

r inya sadar ATR tu artinya Authomatic Tampon Removal/pelepas

pembalut wanita otomatis...sakalinya ampun inya tajuhut sam

pai siup (BB10)

(balajar manggambar)

Guru: siti kamu mengbr apa??

SITI: manggbr kambang mawar bu ae...

GURU:kalo kamu dul?

ADUL:Pamandangan bu guru...

GURU:kalo kamu tuh?

...UTUH:Mangbr kambing wan rumput bu..

GURU: utuh,kok tdk ada gbr kambing sm rumput?

UTUH: rumputnya habis dimkn kambing bu ae...

GURU: trus gbr kambingnya mana?

UTUH: bulik sdh bu ae,rumputnya pang hbs..

GURU: ?????

(bungas kada langkar)

pian ni bungas ka ae ujar aluh kijil ba'padah wan utuh buntat

himung ae lalu si utuh buntat nih di sambat bungas ...

tapi sayang ujar aluh kijil pian nih kada langkar

..lalu ae marangut si utuh buntat.. kada sing suara

an lgi.. wkwkwkwkwkwkwk.. (BB05)

Hari panas manggantang jar,hangit rasanya awak....b

anyaki basholawat dangsanak barataan..."Allahuma Sh

olli 'ala sayyidina Muhammad,wa 'ala ali sayyidina

wa maulana Muhammad...(pambakal)

(Kai lacuk nang pamalar)

Utuh cucu kai lacuk tacabur kasungai ditulungi hadran,kd

asaan Kai mndtngi karumah hadran.

KAI LACUK:ikamkah nang manulung cucuku?

HADRAN:inggih,kai ae,ulun nang manulung,kabujuran ulun m

aunjun,ulun kd minta apa2,baniat manulung hj(dlm hati ha

dran,pacangan dibari duit lih kai aku ni)

KAI LACUK:kd ky itu pang,unda... handak btakun,wkt utuh

tacabur,inya basandal,mana sandalnya?

HADRAN:??

YAYYA MANYAMANI --

Lihum Su Adul imbah umpat maliat video Youtube sual

polisi baigal b'nyanyi India, Chaiyya2. "Ai knp pian

lihum Su," jar Ibas. "Ha ha, ingat bahari narai nun

tun film India..Tagal Chaiyya2 nitu nah, mun parasaa

nku yayya2 am..ma'lum wayah di pasar td aku taliat n

ang bajual apam han tasirangkang kd sing salawaran..

hiii yayya tapi manyamani Bas ai," jar Su Adul smbil

mangangkang ha ha ha..(BB-01)

(tiung baucap)

Baisukan td di Ps.Batuah Martapura,utuh mncari tiung

nang bs bpandir,Ada tiung nang bs bpandirkah?,ada ae

haraganya.2 juta jr nang bajual.Larangnnya pang pdaha

l pina kuciak2 haja jr Utuh.Bisa paai,2 kata inya bis

a bapandir tapi mahadang taparukui jr nang bjual.Mun

bisa 2 kata kutukari 1juta tapi mun kd ba 10rb jr Utu

h.Asi dah mana duitnya bayari dahulu.sakali dibayari

lih Utuh,tiungnya baucap IKAM BUNGUL! (BB02)

(sintar banyala)

Sabran wan Ipau pngantin hanyar.Malam itu babaya mailai

,acup,mandangar suara kambing karingikan.Lihatiakan pan

g ka jr Ipau.Sabran turun batatapihan mambawa sintar.Um

anya kambing talukup tapulilit tali,2 ikung anaknya kada

hingkat manyusu.Sabran badangkak mambaiki tali.Lawas,S

abran kada sing bangsulan,Ipau manunti.Hinip!Sintar ban

yalaan.Sakalinya Sabran siup,anak kambing bagantian man

umbuk,disangkanya susu umanya.BB02

(cita-cita)

Ada satu kisah:Duar wan Wati bakawan tumatan halus.War,na

pa cita2 ikam mun ganal kaina jr Wati.Aku handak mambuka

Kantur Bank jr Duar.Mun aku handak mamingkuti duit banyak

saban hari jr Wati.20 tahun imbah itu,cita2 buhannya buj

ur2 takabul.Duar jadi sakuriti dikantur Bank,saban baisuk

an mambuka kantur Bank ngitu.Wati bagawi di Bank ngitu ju

a,jadi kasir (tilir jar urang wahini).(BB02)

BA'TATANGGUHAN..

si picak si, si pincang wan si bisu bajalanan, pas

rahatan di jalan bubuhan nya tatamu wan galuh bungas anak

nya julak ibur .., jadi partanya'an nya nang kaya'apa an

ggaran ka'kurangan bubuhan nya ni kada katahuan ulih si g

aluh bungas...? kayapa yu dinsanak ......?? wkwkwkwkwkwk

(BB05)

MINANTU ARTIS? -- Apa nang kau cari Syahrini? Imbah baram

bangan wan Anang nang mahuding Ashanty, jar, Syahrini digu

gat Rp 400 jt pulang karna m'mbatalakan kuntrak sapihak. K

aya apa am Su Adul? "Cah maraha, inya urang bungas gampang

haja, napakah nang dijual, Bas ai. Sayang, aku kd baisi a

nak bujang pang, mun kd kuambil minantu, biar baminantu ar

tis jua," jar Su Adul kd tatahu muha anu Ibas..ha ha ha (B

B-01)

(lalat tasunat)

kompetisi ketangkasan 3 negara,.japang badahulu ,d lapas l

alat setstetst timpas x panggal jdi 10,.dri cina d lapas p

ulang lalat x setstetst timpas x sama panggal jdi 10 jua,.

indonesia terakhir,.julak ibur maju mambawa lading dri par

ing,.,bgitu d lapas lalat x setstetst timpas hidin,kada ma

ti lalat x,tangkap ae leh panitia lalat x d pariksa,.sakal

i x lalat x tasunat dapat julak ibur,.HEHEE..(BB05)

(urang banjar wan urg Minang basahabat)

caritanya kaya ini..

Urang banjar narannya HADRAN wan RUDI urang minang inya kawan

akrab banar.. inya nyabarang sungai mamakai jukung pas sampa

i intang palabuhan..

RUDI:"Hadran ike talinyo dake siko" (ikat talinya parak situ)

HADRAN: HAU napa pulang intang siku sadangkan intang lintuhut

haja TABAR...UBUT apalg intang SIKU.. (BB06)

(MAUNDUH, MAUNGGAH )--

kakanakan wayah ini lihai2 banar bainta

rnitan...ada unduh ma'unduh (download ma download) atau ungg

ah ma'unggah (upload ma upload) jar.. Mun kakanakan Banjar ba

hari pang, apa am istilah ma'unduh.... ma'unggah atau malungg

ah nitu? Sambatakan yu mun pian tahu dangsanak? ha ha ha.....

.(BB-01)

(waw lain Alif)

utuh d bawai tulak ka bali uleh julak ibur ,hndak juaaa si utuh

ne bajamur d pantai... garan d pantailah banyak urang bule na

ng bahinul2,malihat itu... burung si utuh maulah hual,.jdi lah

urang bule takajut maliha x lalu ae baucap" WAW" d sahuti ae ul

eh utuh ini bukan" WAW" tp "ALIF",.hehee (BB05+UDIEN ac)

(pancipta lagu)

Utuh bajalanan ka pasar martapura,taitihi urang nang bajual tiu

ng,ada 2 ikung,Nang saikung KAWA BANYANYI,nang saikungnya MAUNG

UT hj.Barapa haraganya nang KAWA BANYANYI ni jr Utuh.1 jt jr tk

g burung,Kalu nang MAUNGUT tu pang jr Utuh.2 jt jr nang bajual.

Jah!!napa larang nang MAUNGUT jr Utuh.Sualnya nang MAUNGUT itu n

ang manciptaakan lagunya (BB02)

(malaikat palsu)

saurang guru mambaca'akan talkin di kamataian julak ibur, ujar

sang guru '' HAI IBUR BIN PULAN bila kaina datang talu urang m

alaikat manakuni ikam'' pas rahatan sang guru ba'ucap kaitu si

murid lalu ae mam'bisiki wan sang guru ujar si murid ''MAKA DU

A HAJA NANG DATANG GURU.?''ngaran guru kada mau kalah lalu ae s

ang guru ba'ucap wan saura nyaring ''MAKA NANG SAIKUNG NYA ADAL

AAH PALSU"(TIRUAN)hehe (BB05)

(mambunuh yahudi)

bah Hadran bpandiran wan bininya(acil enor).

"ujar urang umanya, kalu kita bahubungan intim sakali pada m

lm jumahat,maka sama kita sdh mmbunuh 40 sitan."jr abah hadran.

"amun 2x pank abahnya?"jr bininya.

"80 sitan.! "jr abah hadran mangali akan.

"amun Talu kali pank.? "jr binix pulang.

..."120 sitan.. "jr abah hadran mangali akan plg

" 4x pang?"jr binix plg

"mmbunuh aku ngitu ngaranya,"jr abah hadran (BB22)

(Ruang Barsalin)

Kai Adul disariki sustir rumah

sakit...."pian kai'ae jangan batilanjang disini" jr Sustir..."

siapanang batilanjang, ikam banarai mahintipakan aku baganti slawar"

jr kai Adul..."pian mun hdk baganti slawar jgn disini,,,ini la

in ruang ganti"

jr Sustir..."kada bisa mambacakah ikam,,!! cuba lihati tulisan

nang dilawang tu,"RUANG BERSALIN"

jr... kai Adul...kada kawa baungal lagi sustir..[BB09]

(kada satuju)

zaman Japang,pas hndk prang wan sakutu, sbrataan hrta diambili,alasannya gsan dangsana

k tuha mlawan sakutu,akhirnya japan ttamu HadraN nang BUjang

Nipun:"Bgmana padi km kt ambil?"

Hdrn:"stuju".

Nipun:"jk Sapi km?"

Hdrn:"stuju"

.Nipun:"klo Istri Km?

HdrN:"akur"

Nipun:Hayam Km?

Hdrn:"kada Stuju!"

Nipun:"Knp tdk setuju Hadran San?"

Hdrn:"aku bainguan Hayam hj,nang lain aku kd bisi"

(BB19)

(hayam lapasan)

Abah Hadran menyuruh Hadran ma'antar 40 ikung ayam, pasanan

urang "ini alamatnya, nah" Inggih bah ujar Hadran, ayam di

tali'i di mutur 20 kiri 20 kanan, di tangah jalan hadran t

arabah imbah itu ayam lapasan, Hadran malah tatawa nang mal

ihat bingung "kanapa ikam tatawa, dran ?"

Kamana handak bukah ayam tuh, nih alamatnya haja lawan aku

...ujar Hadran (BB22)

(sadang haja)

Utuh/anang,bkaisan mslh pmilihan PAMBAKAL,kd asaan urg bang

,ayuha kt smbng plg,magrib sdh nang ae,jr utuh,ihih jr anang

,tp nyawa ja nang jd imam tuh ai,aku kd bkupiah,imam si utuh

,"Allahu akbar"jr utuh,mnggiring anang diblakg"allahu akbar"

,rupanya utuh ni kd suah bmagrib,5 rakaat dihntam utuh,"imbah

tuntung bmagrib,kypa nang smbahyang nya,sdang hj kalu?jr utu

h,trus jar anang pina musti:"saadang haja tuh ae"(pambakal)

(tubat)

H.Imah wan Ibau tapaimbai naik haji.Ibau dahulunya lahung,d

inaikakan haji ulih urang pandulangan nang bahajat,karana b

aulihan intan ganal.Kaya apa wahini jr H.Imah.Ulun sdh tubat

,jd NAIK HAJI,amun ulun ampih jd LAHUNG jr Ibau.Sukuram lalu

dimana ikam badiam?jr H.Imah.Masih 'ae di-Palahungan,ulun di

tukarakan rumah disana jr Ibau.Apa garang gawian ikam?jr H.I

mah.Disana,Ulun baisi anakbuah balima jr Ibau.(BB02)

(kayupuk)

anak Aluh,cucu Hadran nang hanyar bs bapandir rupanya manur

un wan bakat kainya nang katuju mahalabiu.Suah Hadran d taku

ninya."Kai,tahuyah pian?? kayu apa nang kw di makan?"."Kayu

jabuk!".jar kai Hadran."sayah kai ai".jar nang cucu,nang pin

a babaya sampai bapandir."Kadada ai cu ai kayu nang kw d mak

an."jr si kai,trus jr nang cucu:"Ada kai ai ngayannya kayupu

k"(BB19)

(kada bautak)

Ne ada tatangguhan nah jr H ibus madahi mintuha sidin,

kita badua naik pasawat,gugur pasawatnya,awak pian hancur,

kapala pacah,tapi utak pian kada tahambur,np yuk sababnya,

lawas bpikir si mintuha,gong jr mintuha,np yuk jwbannya bus,

nintu artinya pian kd bautak,nangkayapa handak hancur,

mun pian kd bautak jr h ibus bukah mancincing(pambakal)

(kapal salam)

Hadran bpandiran wan utuh buntat dipanjara..

HADRAN: tuh napa pian masuk panjara jua umpat mambunuh juakah??

UTUH BUNTAT: kadak ah,, ulun maulah luang tampat ulun bgawi jd ditangkap

HADRAN: haw napa sampai kaya itu tuh.. Ikam dimana garang bagawinya..??

UTUH BUNTAT: ulun bagawi diKAPAL SALAM..

HADRAN: hahaha amun nangintu dasar bungul tuh ai miris jadinya kapal salamnya.. (BB7/Suef)

(minyak damai)

Hadran bakaji taguh wan urang dayak,di ungkai akan dayak

butul minyak taguh sakadutan,ada minyak gajah,minyak biruang,

minyak babi,tagal samuaan mati jd hantu."Adalah mang nang kd

mati jd hantu?".jar Hadran."Ada ai nang d butul ganal tuh,

minyak damai ngrannya"."Ulun katuju nang damai2 tu mang ai,

kawalah ulun minta?"."Kd kw,kami gasan manyanga iwak naitu"

jar dayak,skalinya minyak cap damai lain untalan,(BB14sD)

(tivi bawarna)

Utuh buntat tulak kapasar handak manukar tipi nang buwarna..

utuh: ada jual tipi buwarna kah??

Pejual: ada ai.. Handak nang brapa in..

Utuh: ulun handak nang 21 in adakah??

Penjual: ada ai handak brapa uting..

Utuh: ulun handak 3 uting warnanya 1. BIRU, 1. Habang

1. Hijau,,, Nyamanan kaina nuntun tipi nang buwarna.. {BB7/suef inhil}

(2 jam mahidupi 5 mnit bgawinya)

siang hari kamis Hadran bjalan k pasar tatamu urang bajualan ubat,

rami urang mahurung,napa nang d jual sidin ubat kuat gasan mambunuh

yahudi,"Pukuknya ubat ulun ni 2 jam 5 manit tu pang!".jar nang

bjual meanduh anduh,Umpat ai jua Hadran manukar,imbah malamnya

langsung manginum,hadang2 smpai 2 jam hnyr bareaksi,skali d baca

kartas patunjuknya"2 jam mahidupi 5 mnit hja bgawinya!".(BB14sD)

(SAKIT kah yanK?)

warik nang malht gajah pina bahenol burit langsung manajuni,

d tunggangnya gajah langsung d parkusanya,Gajah nang ganal

kd marasa pang amun d gawi warik.warik tapajam2 kanyamanan

manggawi gajah,gajahnya kd tahu2 bjalan,sampai d bwh puhun

durian,tagugur buahnya k kpala gajah."AKAI !!!"jar gajah

takajut.warik nang kd tahu mangira gajah kasakitan d gawinya

baucap"SAKIT kah yang?"

(duktu hiwan)

Hadran wan adul wahini jd duktur..

HDARAN: ulun handak batakun nah dul.. Ulun rancak banar salingkuh wan pasien ulun.. Kaya cara maampihkannya..

ADUL: ahh nangintu biasa ai kada usah dipikirkan,, bnyakkai jua pasien nang salingkuh wan duktur jua..

HADRAN: hiih bujur tapi uluni luku DUKTUR HiWAN..??? (BB7/suef)

(DPR)

suah ada rancana sabarataan jabatan WAKIL d Indunisia d naik

akan,WAKIL GUBARNUR jd gubarnur,WAKIL PARISIDIN jd Parisidn,

WAKIL BUPATI jd bupati,masalah jabatan d ingkuti badua kd jd

masalah kayaitu jua masalah gaji.Imbah rancana naitu d ungkai

wan DPR,bu2hannya samuaan kd satuju,napa asalnya WAKIL RAKYAT

hndk d naik akan jd RAKYAT(d tulis beasa BB14sD)

(Taksi Ka hulu sungai)

Di dalam taksi ka hulu sungai, sarik banar Guru Busra awan panumpang

dihiganya nang parahatan mabuk awan teler2nya ai, jar sidin :"Uii..

tahulah ikam ni manuju naraka jahanam !"...takajut nang urang mabuk

tu :"kiri pir..!! salah naik taksi mun damintu aku, sangkaku taksi

ni ka hulu sungai !" (BB5/DS)

(Kahilangan Burung)

Pmbkl Imuk rncak bnr khilangan burung, lalu dkmpulkan sidin urg kmpung

.. Assalamu'alaikum dngsnk brataan ulun hdk batakun, siapa hja dsini

ng baisian burung...sbarataan llakian maangkat tangan...bah tasalah

pndir aku jr pmbkl dlm hati...siapa dsini ng prnah mlihat burung...

barataan ibu2 mbngkat tangan...tasalah plng ttakunanku jr pmbkl...

kaini bhnnya'ae,,siapa dsini ng prnah mlihat burung ulun...lngsung

ada 5 bbinian balu maangkat tangan...ciling2 mata bini pmbkl (BB9)